دوقلوها در تاجیکستان

مسلمانان تاجیکستان پایبندی بسیار به اسلام دارند و اهل بیت پیامبر در میان آنها از جایگاه ویژه ایی برخوردارند. از رسم های آنان در هنگام به دنیا آمدن نوزاد چند قلو نام گذاری به اسامی اهل بیت است… شما از رسوم زیبای دیگر کشورها چه می دانید؟