دریچه ای رو به بهشت

به قدری برای امام رضا احترام قائل بودند که اگر عذری داشتند وارد حرم نمی‌شدند حتی کسانی که خود را گنهکار می‌دانستند به روضه منور ورود نمی‌‌کردند اینجا حریم امام رئوف است، باید چاره ای پیدا می‌شد…..