درفش – سید الشهدا در اندیشۀ مهاتما گاندى

#درفش #سید الشهدا در اندیشۀ #مهاتما_گاندى رهبر پرآوازۀ استقلال #هند، پس از مطالعۀ زندگی امام #حسین(ع) گفت: من برای مردم هند چیز تازه ای نیاوردم. تنها قیامِ آن حضرت را سرلوحه قرار دادم من زندگى امام حسین(ع)، آن #شهید بزرگ #اسلام را به دقت خواندم‏ فقط نتیجۀ مطالعات و تحقیقاتم دربارۀ زندگی قهرمان #کربلا را، ارمغانِ ملت هند کردم توجه کافى به صفحات کربلا نموده‌ام بر من روشن شده است که اگر ما در #هندوستان بخواهیم یک کشور پیروز باشیم، باید همان راهی را بپیمائیم که “#حسین_بن_علی(ع)” پیمود