هدیه‌ای بهتر نیافتم

هدیه‌ای بهتر از این کتاب که از معارف بیکران امام رضا علیه‌السلام تألیف شده نیافتم تا برای ابن عباد بفرستم این نوشته شیخ صدوق در مقدمه کتاب بی‌نظیر عیون اخبار‌الرضا است اما ابن عباد کیست؟ و چرا شیخ صدوق چنین هدیه‌ با ارزشی به او داد؟ صاحب بن عباد وزیر شیعی دولت آل‌بویه بود او را به عنوان دانشمند، ادیب و شاعر یاد می‌کنند خدمات بسیاری برای مذهب جعفری انجام داد که از جمله آن تلاش بی وقفه در اصفهان جهت ترویج مذهب تشیع بود که منتهی به شیعه شدن آنان گردید از صاحب، تالیفات و اشعار زیادی به جا مانده است معروفترین آن، قصده‌‌ای است که شیخ صدوق بابتش، کتاب خود را به اوهدیه کرد این قصیده در مقدمه کتاب عیون اخبارالرضا نیز آورده شده ابیاتی از آن این چنین است: یا سائرا زائرا إلی طوس/مشهد طهر و أرض تقدیس أبلغ سلامی الرضا و حط علی/أکرم رمس لخیر مرموس ای که به زیارت طوس ‘محلّ پاک و سرزمین قداست’ رهسپاری! سلام مرا به حضرت رضا(ع) برسان و نزد بهترین قبر که صاحب آن بهترینِ به خاک سپردگان است فرود آی