داغ حسین، حزن نزار

این نزار قبانی است که در این فیلم نادر ابراز می‌کند که: از فاجعه کربلا همه چیز ما به حزن آغشته است… نزار قبانی و امام حسین اشعار نزار قبانی را بسیاری از خوانندگان مشهور جهان عرب همچون ام کلثوم، عبدالحلیم حافظ، فیروز، ماجده الرومی و خوانده‌اند. شعرهای قبانی از شهرتی بی‌همتا برخوردار است. این شعر عاشقانه گو که کمتر کسی است که نام او را در عالم احساس نشانده باشد، خود را همچون شیعیان گریان و مجنون سیدالشهدا می‌داند… با صدای گرم استاد مشکینی