او کیست؟!

او باغ فدک را که پیامبر به علی و فاطمه داده بود از آنها گرفت… و تاریخ اینجا روایت میکند او در پشت در خانه فاطمه لگد محکمی بر در زد که باعث شد در به شکم فاطمه اصابت کند و فرزندی که باردار بود بر اثر این ضربه کشته شد.. این جنایتی نابخشودنی است… (این کلیپ بخشی از مستند فاطمیه در کلیسا است) ️