حق‌ستان

“کتابی در رابطه با دلایل نقلی و عقلی شیعه بر اثبات امامت حضرت علی و جانشینی بی‌واسطه ایشان نگارش کنید” سلطان محمد اولجایتو در سفر علامه حلی به هند، این درخواست را خطاب به او بیان کرد