ارمنی ها در محرم

#کلیپ_مستند
#ارمنی_ها و #امام_حسین
#علیه_السلام همراهی #ارامنه و پیروان #دین #مسیحیت با #شیعیان در ماه #محرم و صفر قدمتی دیرینه داشته است
برگزاری مجالس، سهیم بودن در نذورات و برپایی دستۀ عزاداری از جملۀ فعالیت آن ها در این دو ماه است
به عنوان نمونه، #آوریل عیسایی یکی از ارامنۀ #تهران است که به حرفۀ #قنادی اشتغال دارد است
وی قریب به ۳۰ سال است که در روز عاشورا، همراه با #عزادارن #حسینی در مقابل دسته های عزاداری امام حسین(ع) مقادیر بسیاری #شیرینی به عنوان #نذری توزیع می کند