چه کسی ناصر عبداللهی را کشت؟

اگر می‌خواهید یک‌بار برای همیشه ماجرای مرگ ناگهانی ناصرعبداللهی را در جوانی بدانید این کلیپ مستند را ببینید.