واکنش نتانیاهو به یک اثر شیعی

واکنش نتانیاهو به یک اثر شیعی در موزه یهود برلین