صدای کمیاب و شنیده نشده از آیت الله سیستانی

کلیپ مستند و شنیده نشده از آیت الله سیستانی

 به دلایلی مختلف صدا و تصویر این مرجع شیعی بسیار کمیاب است.