دسته‌بندی: پسر انسان

شمشیر آویخته

کلیپ مستند شمشیر آویخته | فطرس مدیا The son of man اعتقاد به حضرت بقیه الله