دسته‌بندی: کنار بی کران

قران کتاب جاودانه | ۳

بسم الله الرحمان الرحیم صلی الله علیک یا صاحب الزمان أدرکنی تو خود چه لعبتی ای شهسوار شیرین کار که توسنی چو فلک رام تازیانه

همراهی قرآن با معلم |۲

در آخر بحث گذشته یک ادعایی کردیم و گفتیم قرآن یک کتاب درسیه. طبیعی بود که سوال‌های فراوانی پیش بیاد و ما هم خودمون رو