برچسب: بزرگترین عالم

تشییع پیکر آیت الله خوئی

تشییع پیکر آیت الله سید ابوالقاسم خوئی _ مرجع تقلید شیعیان در شهر نجف، با حضور شاگردان ایشان در عین حال حکومت نظامی شدید از