برچسب: تشیع

سرگذشت یک مازوخیست

سرگذشت یک مازوخیست جان جان آریاز؛برای من داستان زندگی #امام_حسین و حماسه ای که آفرید نشان دهنده #عشق است…. من به شخصه ارتباطات بهتری با