برچسب: حجاب

آیا زن انسان است؟

آیا زن انسان است؟ این عنوان یک دوره آموزشی در عربستان است. آیا زن هویت مستقل دارد؟! آیا اجازه کار و انجام امور اجتماعی دارد؟!

تقابل یک عقیده

اینجا شبکه هفت تلویزیون ترکیه است، از اولین شبکه‌های خصوصی این کشور این شبکه طبق ادعای خود برنامه‌هایی را با سطح محتوایی بالا و اصول