برچسب: حرام بودن اقسام موسیقی

حلیت یا حرمت موسیقی

دنیای پیرامون ما، بیشتر از هر زمانی آغشته به موسیقی است. موسیقی امروزه به عنوان یک فرهنگ و سنت معرفی میشه و کمتر کسی است