برچسب: زرین‌کوب

عبدالحسین زرین‌کوب

شاید نشنیده باشید که نویسندۀ کتاب جنجالی دو قرن سکوت، علامه امینی و الغدیر را ستوده و جالب‌تر این‌که یک کتاب با موضوع زندگی امیر