برچسب: معتزلی حنفی

نوحه و مصیبت خوانی هزارساله

#نوحه و #مصیبت خوانی در هزار سال پیش دکتر #حسن_انصاری محقق #دانشگاه #پرینستون #آمریکا با تفحص از متن #نسخه های_خطی در #یمن ، متن ۷