برچسب: میلاد مسیح

میلاد مسیح

روز تولد عیسی مسیح در دیماه نیست! چرا مسیحیان ۴ دی ماه را به عنوان میلاد مسیح جشن می‌گیرند ؟ اختصار ویژه ۲۰۲۳ رو از