دست نوشته گوته برای نجف

اوایل ماه ژانویه ۲۰۲۰ میان وسایل شخصی یوهان گوته، در وایمر دست‌نوشته‌هایی عجیب پیدا شد، که پلی فرهنگی‌ از غرب مسیحی تا شرق شیعی را ترسیم می‌کند. گوته چه نوشته بود و سعی داشت چه پیامی را به جهان پیرامونش برساند؟