دسته‌بندی: مرجعیت

از مصدق تا وحید خراسانی

در سالهای بسیار دور شهادت امام‌صادق برای شیعیان ایران مهم بود به همین خاطر بازارها تعطیل میشد و مردم عازم مجالس عزاداری و سوگواری میشدند