خط سانسور

ندانستنی‌ها

صحرای افراط

پیشنهاد تماشا

جستجوگر

“تمامی مذاهب عمر خود را سپری کرده‌اند و فقط یک مذهب مانا خواهد بود و آن‌ تشیع است”این عبارت، گفتۀ هانری کربن فیلسوف مسیحی در

تماشـا

گنج کنیسه

از کوچه‌پس‌کوچه‌های قاهره تا دانشگاه کمبریج؛کشف گنجینه‌ای نفیس در کنیسه یهودیان، اسراری از اولین دهه اسلام را فاش می‌سازد.صفحاتی که قرن‌ها در سکوت خویش خفته

تماشـا

کلیپ مستند