برچسب: اروپا

غدیر در اروپا

در روز ۲۲ مارس (دوم فروردین)، یک روز پس از نوروز ایرانی، مراسمی از سوی بکتاشیان آلبانی بنام ” سلطان نوروز ” برگزار می شود

مقتل الحسین در آلمان

سال گذشتۀ میلادی در جلسه ای که از جانب خانۀ فرهنگ ایران در برلین برقرار بوده است، شخصیتی ناشناس آلمانی که مهمان بوده است یک