برچسب: اسلام

پویش نقاشی حرم ائمه بقیع

در سال‌روز فاجعۀ دردناک تخریب حرم چهار امام شیعیان در بقیع، فطرس‌مدیا با همکاری فیلیمو مدرسه، آپارات کودک و اپلیکیشن شاد اقدام به برگزاری یک

پسر نون

منطقۀ آناتولیه، همواره از دیر باز مهد تمدن های مختلف بشری بوده است. از این رو می توان در جای جای آن رد پای نحله