برچسب: بهشت

بهشت من

در جهان یکی از شهرت‌های ایران ما به هنر آوازه خوانی سنتی است. که البته با وجود ظرفیت‌های بسیار، حتی در فضای معرفتی و خداشناسی

دریچه ای رو به بهشت

به قدری برای امام رضا احترام قائل بودند که اگر عذری داشتند وارد حرم نمی‌شدند حتی کسانی که خود را گنهکار می‌دانستند به روضه منور

حکایت حاج علی بغدادی

گاهی هزار دوره دعا بی‌اجابت است… گاهی بساط عیش خودش جور می‌شود… بسیار بوده‌اند عشاقی که به هزار عجز و لابه و چله و دعا،