برچسب: نجف

فرش شاه عباس در نجف

امروزه هیاهویی برای تصاحب هنرفرش در بین کشورهای مختلف برپاست شاید این مستند برای بسیاری راه گشا باشد…. ‌ ‌ دکتر سعاد ماهر باستان شناس

امام علی در زندگی روزمره

مرحوم آیت‌الله نجومی از علمای کرمانشاه در مورد علامه‌امینی می‌گفت: یک روز علامه از نجف به کرمانشاه آمد و در مسجد معتمد منبر رفت. به