فردوسی نژادپرست یا ملی گرا؟

فردوسی نژادپرست یا ملی گرا؟

میان اشعار شاهنامه، ابیاتی به چشم می‌خوره که در محافل ادبی و فرهنگی اختلافاتی رو به وجود آورده
این سروده‌ها سوالی جدی رو تقویت می‌کنه که اصولاً ابوالقاسم فردوسی یک نژادپرست و زن‌ستیز واپس‍گرای ایرانی بوده یا یک ملی‌گرا که طرفدار نقش‌آفرینی زنان در جامعه بوده؟
با این توضیحات این قسمت از تندخوانی باورها را ببینید…