میله گل‌سرخ | نوروز

مردم افغانستان نوروز را آغاز خلافت امیرالمومنین پنداشته و می گویند در چنین روزی پیامبر بزرگوار در حجه الوداع امام علی را به عنوان جانشین خود تعیین کرد….