حمله حیدری

حمله‌خوانی از مهمترین اشکال داستان‌گویی نمایشی است که در سال‌های پایانی دوره صفوی در خراسان قدیم پدید آمد و تا دوره قاجار سیر تکاملی خود را طی کرد… این مراسم تا سال‌های قبل در افغانستان مخاطب زیادی داشته است و غالبِ شب‌نشینی‌ها و مجالس مختلف مانند شب‌یلدا با این اشعار مزین بوده… همین امر باعث شد تا حمله‌خوانی همپای روضه‌خوانی قوام بگیرد، اما نتوانست ….