سبک‌های مداحان قدیمی

سبک های به جا مانده از گذشته است.
سبک هایی که با اشعار شیرین و پر محتوا رنگ آمیزی شده و در موزه تاریخ اهل البیت علیهم السلام آویزان است
ولی متأسفانه به دلیل کم همتی در حال فراموشی است یا حداقل ثبت و ضبط جدی نشده
اما بسیاری از این ها خاطرات دل انگیز نسل های مختلف در دهه ها و سده های مختلف بوده است.