سانسور مادر بهشت

به نظر شما علت حذف نام اولین بانوی اسلام ودختر رسول خدا،از این روایات چیست؟ فضیلت حضرت زهرا سلام الله علیها و جایگاه بلند ایشان بر کسی پوشیده نیست. از مهم ترین این فضائل، مقام ایشان به عنوان سرور بانوان بهشتی و یکی از چهار زن برتر تاریخ هست، که در اسناد متعدد به این مطلب اشاره شده. اما با مراجعه ای که به بعضی کتب تفسیری و حدیثی داشتیم، متوجه سانسوری در این روایت شدیم…..!!!