تشیع اولجایتو

یکی از وقایع مهم در تاریخ ایران”تشیع سلطان محمد خدابنده” است!
علامه حلی نقش بسیار مهمی در تشیع سلطان داشته، حافظ‌ ابو شافعی نقل می‌کند که بعد از اینکه مناظرات بین حنفی‌ها و شافعی‌ها باعث رسوایی و آبروریزی گشت، سلطان مردد شد..

در این بین امیر ترمتاژ و علامه حلی چه نقشی در انتخاب مذهب سلطان داشته‌اند را ببینید.