دسته‌بندی: برنامه‌های سریالی ( ماهانه)

شمشیر آویخته

کلیپ مستند شمشیر آویخته | فطرس مدیا The son of man اعتقاد به حضرت بقیه الله

پسر نون

منطقۀ آناتولیه، همواره از دیر باز مهد تمدن های مختلف بشری بوده است. از این رو می توان در جای جای آن رد پای نحله

باب عالی

باب‌عالی باب عالی یا باب همایون عنوان رایج دیوان وزیر اعظم عثمانی در سده‌های دوازدهم و سیزدهم قمری است… اعدام حاکم وقت سعودی در استانبول

دین داری مسئولان

دین‌داری مسئولان شاخص دین دار بودن مدیران در جامعه اسلامی چیست؟ آیا مسئولان از تقوای حقوقی بهره‌ای برده‌اند؟ آیا مسئولان مهارت کافی برای اداره کشور

بانی بنای بقیع

بانیِ بنای بقیع وزیرِ شیعی و ستایش‌گری اهل سنت از خصال نیکو و اخلاق شایسته او… و داستان نقش مهم او در ساخت گنبدی بر

سندی مهم از علی محمد باب

سندی مهم از علی محمد باب گزارشات رسیده از دعوت عمومی و علنی سید علی محمد باب یا همان فرقه بابیه حکایت از، تاثیر مستقیم

تشیع اولجایتو

یکی از وقایع مهم در تاریخ ایران”تشیع سلطان محمد خدابنده” است! علامه حلی نقش بسیار مهمی در تشیع سلطان داشته، حافظ‌ ابو شافعی نقل می‌کند