دسته‌بندی: برنامه‌های سریالی ( ماهانه)

سبک‌های مداحان قدیمی

سبک های به جا مانده از گذشته است. سبک هایی که با اشعار شیرین و پر محتوا رنگ آمیزی شده و در موزه تاریخ اهل

وهابیت و حدیث ثقلین

در فصل جدید برنامه، به تحریف حدیث ثقلین در کتاب یکی از عالمان وهابی معاصر می پردازیم. چه طور دست به تحریف این حدیث زده؟؟؟و