برچسب: غدیر

غدیر در اروپا

در روز ۲۲ مارس (دوم فروردین)، یک روز پس از نوروز ایرانی، مراسمی از سوی بکتاشیان آلبانی بنام ” سلطان نوروز ” برگزار می شود

غدیر و نوروز

حدیثی در بابِ نوروز نقل شده که ویژگی‌های این ایام را برشمرده است یکی از مهم‌ترین اتفاقات این ایام، تقارن با واقعۀ غدیر خم است.

نگاره غدیر در اسکاتلند

نسخه ای از کتاب “آثار الباقیه عن القرون الخالیه” تالیف ابوریحان بیرونی به خط ابن الکتوبی و متعلق به اوایل قرن چهاردهم میلادی در زمان

بیابانگرد عاشق

بیست سال تحقیق و سفر به حجاز برای کشف راز غدیر خم فطرس مدیا برای اولین بار دکتر سیدمحمد باقر نجفی را در فضای رسانه